GUARD TURVATEENUSED

Tuleohutus

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu.

Tulekahju areneb eluohtlikuks minutitega. Tähtis on tegutseda kiirelt ja õigesti. Igaüks peab teadma, kuidas käituda tulekahju korral või mida teha selleks, et õnnetust ei juhtuks. Anname nõu ja pakume käitumisjuhised, kuidas kahjutuld ennetada. Teadlik käitumine on iga kodu tuleohutuse alus.

Oluline on järgida tuleohutusnõuded ka väljaspool eluruume, näiteks hoovis grillides või õues lõket tehes.

Küttekolded

Igal talvel on kahjuks tuleõnnetusi, mille on põhjustanud üleköetud või järelevalveta jäetud küttekolded. Tulest alguse saanud õnnetusi on lihtne ennetada, kui oskad ohtu hinnata ning märkad probleemseid kohti.

Kütteperioodi eel ja ajal pea meeles


Puiduküttega püsielamus tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas. Hooajalises elamus peab korstnapühkija käima üks kord enne kütteperioodi algust. Gaasikütteseadmeid tuleb puhastada üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), tuleb küttekeha tihedamini hooldada.

Küttesüsteemi tohib ehitada pottsepp, kellel on kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel. Pottseppade kontakte on võimalik leida lehelt  www.pottsepad.ee

Telli korstnapühkija varakult

Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkijate kontakte on võimalik leida ka lehelt www.korsten.ee. Ühtlasi tuletame meelde, et korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti  kontrollida kutsekoja kodulehel.

Ühtlasi saad sellest tabelist kontrollida, millised töid erineva kutsetunnistusega korstnapühkijad võivad teostada.

Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti, kus on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Nii tellija kui korstnapühkija kirjutavad aktile alla. Õnnetuse korral pead nt kindlustushüvitise saamiseks tõendama, et küttekolded olid hooldatud. Seepärast tuleb akt kindlasti säilitada.

Külmal ajal tuleb eriti jälgida katlamajade tuleohutust ja korrasolekut. Rikete tõttu võib kütteta jääda palju maju. Sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed.

Õnnetuste vältimiseks soovitame

 

Hoonetulekahjude vältimine

Tuli levib ruttu. Parim kaitse tulekahju vastu on tunda tule käitumist, teadvustada tuleohtu ja seda ennetada.

Tulekahju vältimiseks 

  Esmased tulekustutusvahendid on:

Avastades tulekahju

Avastades tulekahju

Häirekeskusse (112) helistades ütle

Ütle lühidalt ja selgelt, mis juhtus ja millega. Nii saab päästekorraldaja rutem probleemi süveneda. Häirekeskus peab teadma, mis täpselt põleb – hoone, sõiduk, prügi, kulu vms. Hoone puhul on tähtis, mis korrus on ohus, kas paistab ainult suitsu või ka tuld ja kui suur tuli on.

Ütle võimalikult täpselt õnnetuse aadress. Õnnetuspaiga reedab harilikult suits.
Kui õnnetuse liik, olemus ja koht on teada, jõuab kähku kohale just õige abi.

Kiirabi päästemeeskonnaga alati välja ei sõida. Ta stardib siis, kui keegi on saanud kannatada või on selleks reaalne oht. Tulekahjude puhul tähendab see, et põlengust haaratud piirkonnas viibib või arvatakse viibivat inimene. Kui helistaja oskab seda öelda, on maksimaalselt tagatud kõige tähtsam – inimelu kaitse.

Lisaohud on gaasiballoonid, põlevvedelikud, lõhkeained jms. Sageli on need ladustatud pööningutele või kõrvalhoonetesse, nagu garaažid või kuurid. Just seal on tuleoht tihti suurem kui eluruumides, sest nende alade ohutust ei jälgita sama pingsalt.

Häirekeskuste tehnika võimaldab enamiku telefoninumbreid kohe kindlaks teha. Siiski küsitakse helistaja kontakti, sest ta võib helistada nt võõralt numbrilt. Õigele telefonile saab tagasi helistada ja küsida lisateavet, näiteks täpsustada aadressi või ligipääsuvõimalusi. 

Evakuatsioon ja inimeste päästmine

Igas hoones peavad olema piisavalt avarad ja liikumiseks ohutud evakuatsiooniteed. Tulekahju või muu õnnetusjuhtumi korral saavad inimesed nende kaudu ruttu ja ohutult välja. Võimaluse korral kasuta väljumiseks alati just märgistatud evakuatsiooniteid. Need on kõige turvalisemad.

Kui hoones võib viibida palju inimesi, peavad seintel olema evakuatsiooniplaanid. Neilt näed korruse põhiplaani, oma asukohta plaani lugemise hetkel, väljapääse ning kus on tulekustutus- ja häirevahendid. Sellised plaanid peavad olema näiteks kõikide koolide seintel. Kui õpid või töötad koolis, tee kindlaks, kas seal on automaatne tulekahjusignalisatsioon. Jäta ka meelde, kus asuvad häirenupud!

Nii päästetöötajate kui kõigi teiste esimene ülesanne on viivitamata aidata ohtu sattunud inimesi. Päästmise järjekord sõltub ähvardavast ohust.

Lahkumine ja päästmine tulekahju korral

Pärast ohu möödumist